انتخاب پیمانکار و آغاز کیسه گیری کودهای فله

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز :

با درج موضوع عملیات کیسه گیری در سایت ستاد ایران بصورت استعلام بهاء و انتخاب پیمانکار، عملیات کیسه گیری، توزین، درب دوزی و صفافی کودهای فله اوره و سوپر فسفات تریپل تخصیصی از بندر امام(ره) آغاز گردید.   

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید