شمارش و موجودبرداری کود های شیمیایی از انبار کارگزاری های استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان، درپی افزایش قیمت برخی از کودهای شیمیایی ، اکیپهای متشکل از 12 گروه از  کارشناسان فنی و بازرگانی در حداقل زمان ممکن از تاریخ 98/2/7 ،نسبت به موجودبرداری در انبارکارگزاری ها به شهرستانهای مربوطه اعزام شدند و گزارش نهایی نیز برای اعمال قیمت جدید مصوب، طی صورتجلسه ای با حضور  نماینده  حراست  و اداره تولیدات  گیاهی مدیریت جهاد کشاورزی و نماینده این شرکت  تنظیم گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید