ورود 1600 تن کود فله اوره به مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ورود محموله 1600 تنی کود فله اوره به این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران این مقدار کود فله اوره به مقصد انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران حمل شده که بعد از کیسه گیری توسط 270کارگزار تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان بخصوص برنجکاران استان توزیع خواهند شد./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید