گزارش تصويری از كارگاه آموزشی بذر كلزا شرکت NPZ آلمان در ساری

دوربين روابط عمومی و امور بين الملل شركت خدمات حمايتی كشاورزی از کارگاه آموزشی ارقام کلزای هیبرید بهاره شرکتNPZ آلمان در استان مازندران گزارش ميدهد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید