نمونه گیری کود در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از اجرای عملیات 4 مرحله نمونه گیری از محموله های کودی وارده به این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران نمونه گیری های انجام شده مربوط به محموله های کود سولفات پتاسیم بوده است که نمونه های اخذ شده بعد از انجام مراحل پلمپ و صورتجلسه جهت آنالیز و راستی آزمایی به آزمایشگاه مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ارسال گردید./ی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید