برگزاری مناقصه بارگیری و حمل انواع نهاده کشاورزی استان چهارمحال بختیاری

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات هم اکنون در  خدمات حمایتی کشاورزی  استان چهارمحال بختیاری   مناقصه  بارگیری ،حمل و تخلیه 9000 تن انواع نهاده کشاورزی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزارمی باشد. .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید