ورود ، کیسه گیری و توزیع انواع نهاده های کشاورزی در سال جاری استان خراسان رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان رضوی از ابتداء فروردین ماه سال جاری بیش از 1500 تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل و فسفات آمونیم با نظارت دقیق از سوی این مدیریت کیسه گیری ، بارگیری ، توزیع و تحویل کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی گردیده است .ضمنا" مقدار 500 تن کود اوره ارسالی از مبداء پتروشیمی مرودشت کیسه گیری و توزیع گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید