طرح تکریم ارباب رجوع و اجرای حقوق شهروندی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس :در راستای اجرای حقوق شهروندی و تکریم ارباب رجوع تعداد 83 مراجعه در ابتدای سال 98 به میز خدمت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس صورت پذیرفته است که توسط کارشناس مربوطه  پیگیری وراهنمایی لازم به مراجعین محترم ارائه گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید