بازدید از کارخانه تولیدکننده داخلی کودهای شیمیایی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران ، از پارتهای آماده تحویل کود سولفات پتاسیم گرانوله شرکت میهن زاج تولید کننده داخلی طرف قراداد شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بازدید به عمل آمد

مهندس عظیم حسین زاده رئیس اداره حراست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: در راستای حمایت از تولید داخل و به منظور نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی کودهای شیمیایی طرف قرارداد شرکت و به جهت تأمین کودهای با کیفیت ، از خط تولید و پارتهای 27 و 28 آماده تحویل کود سولفات پتاسیم گرانوله شرکت میهن زاج تولید کننده داخلی توسط کارشناسان استان بازدیدی به عمل آمد و پس از بررسی آیتم های فنی ، نحوه کیسه گیری ، میزان حجم تولید اعلام شده ، استحکام کیسه ها و صحت مندرجات روی کیسه مطابق با استانداردهای شرکت ، در نهایت مورد تأیید قرار گرفت .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید