انتشار 50 مورد ضمانت نامه بانکی در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تمدید 50 مورد ضمانت نامه بانکی ویژه کارگزاران تحت پوشش در این استان در سال 97 خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: در راستای دریافت ضمانت معتبر از کارگزاران تحت پوشش جهت تامین و توزیع به موقع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان استان مازندران تعداد 50 مورد ضمانت نامه بانکی مربوطه کارگزاران بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش با پایان یافتن مهلت آنها از سوی بانک های عامل طرف قرارداد تمدید گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید