نمونه برداري از كود سوپرفسفات تريپل فله اي وارد شده به استان

به گزارش روابط عمومي شركت خدمات حمايتي كشاورزي استان كهگيلويه و بويراحمد،
از كود سوپر فسفات تريپل فله اي وارد شده به انبارهاي شركت خدمات حمايتي كشاورزي ارسالي از مبدا بند امام (كشتي آرشام) تا كنون دو نمونه جهت انجام ازمايشات به مركز كنترل كيفي كرج ارسال گريده است كه اين تعداد نمونه ارسالي مطابق با نظام كنترل كيفي مي باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید