هماهنگی برای تسریع درحمل کو اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاه درتاریخ ۹۸/۲/۴ مدیر استان ومسئول حراست استان ضمن حضور در دفتر پیمانکار طرف قرارداد شرکت حمل ونقل فجر جهاد و دیدار با کارکنان هماهنگی لازم جهت تسریع در حمل کود اوره به استانها براساس اولویت‌های ابلاغی انجام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید