برگزاری کارگاه آموزشی کارگزاران اصفهان

به گزارش روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه،

 ( ماده 38 قانون تامین اجتماعی ، مالیات بر ارزش افزوده خرید و فروش فصلی ماده 169 مکرر )

در تاریخ 1398/2/3 کارگاه آموزشی با حضور بیش از 60 تن کارگزار در خصوص پاسخگویی به سوالات کارگزاران محترم با موضوع مالیات بر ارزش افزوده ، خرید و فروش فصلی ماده (169 مکرر) و ماده 38 قانون تامین اجتماعی (بیمه پیمانکاری) در استان اصفهان با حضور سرکار خانم ها نظری مدیریت واحد طرح و برنامه و پرتوی سرپرست اداره آموزش و بهسازی نیروی انسانی ، مهندس فریدون صفایی مدیریت استان اصفهان ، نمایندگان بانک کشاورزی ، سازمان جهاد کشاورزی و حراست استان و کارگزاران برگزار شد.  در این خصوص کارگزاران به بیان و طرح مسائل و مشکلات خود پرداختند. با اعلام رضایت کارگزاران و مدیریت استان مبنی بر برگزاری چنین جلساتی ، کارگاه آموزشی یک روزه به کار خود پایان داد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید