اتمام تخلیه کشتی بهدخت حامل کود اوره

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان،

در تاریخ روز چهارشنبه مورخ چهارم اردیبهشت ماه سال جاری ، عملیات تخلیه کشتی بهدخت سفر 133حامل 45 هزار تن کود شیمیایی اوره ، بارگیری شده از مبدا پتروشیمی عسلویه ، در یکی از انبارهای مجتمع بندری اسکله شهید رجایی بندرعباس که با جدیت تمام و حداکثر سرعت ممکنه ، شروع شده بود ، به اتمام رسید و محموله یادشده در اختیار پیمانکار کیسه گیری و بارگیری قرار گرفت تا به مقاصد مورد نظر (کارگزاران استان هرمزگان ، انبارهای سازمانی استان هرمزگان ) و یا انبارهای سازمانی و کارگزاران استانهای سراسر کشور ، کیسه گیری و بارگیری و حمل شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید