تدارک و توزیع بذر آفتابگردان در استان گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان،

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان با بیان این که  در سال جاری دورقم بذر آفتابگردان لاکومکای روسی یه میزان6000 کیلوگرم و  بذر هایسان25، به میزان6656 کیلوگرم تدارک شده است و تاکنون6000 کیلوگرم بذر لاکومکای روسی و 705 کیلوگرم بذر هایسان25 توزیع شده است و مانده بذر آفتابگردان هایسان یه میزان5951کیلوگرم نیز انشا الله به حول قوه الهی تا پایان کشت توزیع خواهد شد حمید هزار جریبی در ادامه افزود: کشت آفتابگردان نیاز به آب کمتر، عملکرد بالاتر و قیمت مناسب می تواند جایگزین مناسب برای تناوب به کشت غلا ت باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید