اقدامات پیشگیرانه در خصوص سرمازدگی باغات میوه استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

شاخص مطلوب آب و هوایی استان البرز، موجب برتری این استان در تولید محصولات باغی با  متوسط عملکرد 25 تن در هکتار شده است . لذا بدلیل تغییرات آب و هوایی طی ماه فروردین ماه 1398و احتمال سرمازدگی باغات ، جلسه با حضور معاونت بهبود تولیدات گیاهی ، مدیر باغبانی و کارشناسان مدیریت شهرستان های استان البرز در محل سازمان جهاد کشاورزی در مورخ 1398/2/4 تشکیل گردید. در این جلسه  با بررسی وضعیت کلی باغات و نقش موثر تغذیه گیاهی و نهاده های کشاورزی در پیش گیری از سرمازدگی و همچنین اقدامات لازم و پیشگیرانه در خصوص سرمازدگی باغات میوه استان تاکیدات و  اتخاذ تدابیر موثر و مقتضیصورت گرفت در این جلسه که معاون مدیر و کارشناسی فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان نیز حضورداشتند، ضمن اعلام آمادگی هر نوع همکاری در این زمینه، نسبت به معرفی سبد محصولات و نهاده های قابل عرضه  توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و نقش آنها در تغذیه گیاهی و جلوگیری از خسارات احتمالی از جمله مصرف کود پتاسه و آلی باعث ایجاد گرما و کاهش خطر سرمازدگی می شوند، اقدام نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید