برنامه ریزی عملیاتی جهت صورت برداری موجودی کودهای شیمیایی کارگزاران بر اساس دستور العمل معاونت محترم بازرگانی شرکت جناب آقای مهندس علیزلده در خصوص موجودی برداری انبارها

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایت کشاورزی خراسان رضوی،

در مورخ 98/02/05 ساعت 8 صبح آقای مهندس وظیفه دان با کلیه پرسنل جهت تشکیل کار گروه و اعزام همکاران به شهرستانها جلسه ای در دفتر مدیریت خراسان رضوی برگزار نمود در این جلسه به جهت اهمیت موضوع توصیه های لازم از سوی مدیریت به همکاران اعزامی صورت پذیرفت و بلافاصله اکیپ ها جهت امور محوله و انجام دسور العمل ارسالی از سوی ستاد توسط جناب آقای مهندس علی علیزاده عضو محترم هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی عازم شهرستانها شدند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید