ارائه250 توصیه فنی کاربردی به کشاورزان در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ارائه 250 مورد توصیه فنی کاربردی با موضوعات مرتبط با تولیدات زراعی و باغی بخش کشاورزی توسط کارشناسان این مدیریت به کشاورزان در سال 97خبرداد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: توصیه های فنی ارائه شده در پاسخ به سوالات کشاورزان تماس گیرنده با سامانه ارتباطی 1559 مازندران صورت گرفته است و دراین رابطه سعی شده است با ارائه توصیه های فنی و کاربردی که توسط کارشناسان باتجربه این مدیریت صورت می گیرد همراه با توصیه های کودی انجام شده شاهد افزایش کمی و کیفی تولید محصولات کشاورزی مخاطبان و بازخورد مناسب از سوی آنها باشیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید