ورود اولین محموله کودهای سولفات آمونیوم به استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به ورود کود سولفات آمونیوم به چرخه سبد کودی شرکت خدمات حمایتی و تخصیص آن به این استان، اولین محموله کود مذکور از مبداء پتروشیمی ارومیه جهت توزیع بین کشاورزان و بهره برداران وارد انبارهای این مدیریت گردید. لازم به ذکر است استقبال خرید از سوی کارگزاران و کشاورزان برای این نوع کود از میزان تخصیصی در حال حاضر بالاتر می باشد.           

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید