انجام فرآیند ثبت مناقصه امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک در سامانه ستادایران

به گزارش روابط عمومی مجتمع شیمیائی آبیک،

بمنظور برگزاری مناقصه امور حفاظتی مجتمع شیمیائی آبیک مراحل ثبت و بارگزاری مدارک مورد نیاز مناقصه امروز در سامانه setadiran.ir انجام گردید.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید