توزیع کود در فروردین ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان در فروردین ماه 12500 تن انواع کودهای کشاورزی در استان گیلان توزیع شده است لازم به ذکر است که فروردین، اردیبهشت و خرداد در استان گیلان پیک مصرف کود میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید