بازدید مدیر روابط عمومی و سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان از مازندران

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کشور با حضور در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از نزدیک در جریان فعالیت های مربوط به اطلاع رسانی و امور بازاریابی و امور مشتریان در سطح استان مازندران قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این بازدید مهندس زمانی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و سرپرست مدیریت بازاریابی و امور مشتریان بر رعایت اصل مشتری مداری و ضرورت اطلاع رسانی به موقع و به هنگام در راستای تحقق اهداف خدمت همه جانبه به کشاورزان تاکید نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید