تامین نهاده برای کشت سویای بهاره در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین نهاده های موردنیاز بخصوص انواع کودهای کشاورزی جهت کشت دانه روغنی سویای بهاره در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع فصل کشت دانه روغنی سویای بهاره در استان مازندران در حال حاضر نسبت به تامین کودهای موردنیاز کشاورزان سویاکار استان مازندران در مناطق شرق و میانی این استان اقدام شده است که درحال توزیع توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی سویاکار می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید