روابط عمومی شركت خدمات حمايتی هرمزگان خبر داد:

عملیات بوجاری و فرآوری میزان 661960 کیلوگرم بذر گندم

.

 عملیات بوجاری و فرآوری میزان 661960 کیلوگرم بذر گندم خریداری شده توسط مدیریت استان هرمزگان از ابتدای شهریور ماه سالجاری آغاز گردیده است و تا پایان شهریور ماه به اتمام می رسد.پیش بینی می شود میزان 600 تن بذر گندم با درجه خلوص بیش از 98 درصد  استحصال گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید