پیگیری 3 پرونده حقوقی در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از پیگیری 3پرونده حقوقی مربوط به وصول مطالبات و هم چنین مقابله با کودهای تقلبی در این استان خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: خوشبختانه با پیگیری های صورت گرفته روند اجرایی مربوط به این پرونده ها با موفقیت همراه بوده و در احقاق حقوق حقه مربوط به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی براساس ضوابط و دستورالعمل اجرایی صادره از سوی ستاد مرکزی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی جدی و مصر هستیم.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید