برگزاری مناقصه امور حفاظت فیزیکی در اردبیل

به گزارش روابط عمومی مدیریت کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

فردا در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  استان اردبیل  مناقصه امور حفاظت فیزیکی  ساعت 11:30صبح از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار خواهد شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید