تامین نیازهای کودی شالیکاران مازندرانی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین تمامی نیازهای کودی شالیکاران این استان در سال زراعی خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: با توجه به شروع کشت استراتژیک محصول برنج در استان مازندران در سال حاضر تامین نیازهای کودی کشاورزان شالیکاران این استان در اولویت نخست قراردارد که تاکنون بیش از 20 هزار تن کود موردنیاز شالیکاران این استان تامین شده و روند تامین آن برای ماههای بعدی ادامه خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید