2300 مورد درخواست عضویت باشگاه کشاورزان در استان مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از ارائه درخواست عضویت در باشگاه کشاورزان و سامانه ارتباطی 1559 توسط 2300 کشاورز و فعال بخش کشاورزی این استان در سال 1397 خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در این رابطه براساس اولویت های تعیین شده و پس از تکمیل مدارک از سوی مخاطبان برای 67 نفر کارت عضویت باشگاه کشاورزان صادر شده و برای بقیه هم پس از تکمیل مدارک مرتبط کارت عضویت باشگاه کشاورزان مازندران و سالانه ارتباطی 1559 صادر خواهد شد./ی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید