عملیات کیسه گیری، حمل و بارگیری مقدار 700 تن کود فله استان قم

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم عملیات همزمان تخلیه، کیسه گیری و بارگیری کودهای فله سوپر فسفات تریپل ارسال شده از مبادی به انبارهای سازمانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم بمیزان 700  تن در حال انجام میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید