ایجاد زمینه های همکاری و تبادل علمی با موسسه خاک و آب

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی وابسته به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی :

 

 

صبح دیروز مورخ 03/02/1398 جلسه ای با حضور دکتر کریم شهبازی عضو هیت علمی و سرپرست مجموعه آزمایشگاههای موسسه تحقیقات خاک و آب در دفتر آقای منوچهر دستور معاون تحقیقاتی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی با موضوع همکاری و تبادل علمی بیشتر دو مجموعه برگزار شد.

در این جلسه چگونگی ایجاد زمینه های تحقیقاتی و مطالعاتی مشترک و همچنین استفاده بهینه از ظرفیت و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری دو مجموعه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید