با متخلفین تولید و توزیع کودهای تقلبی با آرم و برند شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برخورد جدی خواهد شد.

توجه ویژه و پیگیری نسبت به سوء استفاده از آرم و نشان تجاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در توزیع کودهای تقلبی.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

 

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به عرضه کود سولفات آمونیوم و کودهای فسفاته تولیدکنندگان داخلی که در سال گذشته خارج از شبکه توزیع شرکت خدمات حمایتی و با برند جعلی درحال توزیع به کشاورزان بوده و کشف و ضبط گردیده است، طی هماهنگی های لازم با دستگاههای نظارتی استان (اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره کل آگاهی و ...) ضمن صورتجلسه، متخلفین به همراه پرونده تخلفات آنان به مقامات قضایی معرفی شده و پیگیری صدور رأی قطعی آنان از سوی دادگستری استان جهت صدور حکم و مجازات در حال انجام است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید