بازدید گروه پایش کود استان از کارگزاران شهرستان تبریز

به گزارش رروابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی، در اجرای دستورالعمل های پایش و کنترل و نظارت بر روند توزیع کودهای شیمیایی، روز سه شنبه مورخ 98/2/3گروه پایش کود استان ، از کارگزاران شهرستان تبریز بازدید و ضمن نظارت بر روند توزیع کودهای یارانه دار، توصیه های لازم را به کارگزاران در جهت توزیع بهینه و خدمات رسانی مطلوب به کشاورزان ارائه نمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید