نظارت بر نحوه فعالیت کارگزاران توزیع نهاده ها در سطح استان خراسان رضوی

  به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی در راستای نظارت  فنی بر نحوه فعالیت کارگزاران توزیع نهاده در سطح استان خراسان رضوی در فروردین ماه سالجاری طی چهار نوبت از کارگزاران و عاملین شهرستانهای فریمان ، داورزن ، فیض آباد و بجستان توسط همکاران واحد فنی این مدیریت بازدید بعمل آمده است که صورتجلسات مربوطه تنظیم و گزارشات مربوطه به مدیریت محترم حسابرسی و بازرسی ستاد ارسال گردیده است .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید