همایش کارگزاران در خصوص بررسی مشکلات بیمه و امور مالیاتی اصفهان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

همایش کارگزاران شرکت خدمات حمایتی استان اصفهان پیرامون بررسی و پیگیری مشکلات کارگزاران در خصوص بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی  با حضور مسئولین بانک کشاورزی استان ،آقای مهندس افلاکی  مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی و آقای دکتر نکویی معاونت سازمان تعاون روستایی استان و هم چنین سرکار خانم مهندس نظری مدیر طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی و سر کار خانم پرتوی مدیر آموزش شرکت برگزار گردید.

در این جلسه در ابتدا آقای مهندس شیبانی معاونت امور مشتریان بانک کشاورزی در خصوص حمایت های صورت گرفته از کشاورزان در سال 97 و میزان تسهیلات ارائه شده گزارشاتی بیان نمودند .

در ادامه آقای مهندس افلاکی گزارشی اجمالی از وضعیت زراعت در استان و شرایط کشت با وجود بارندگی های اخیر و جاری شدن آب در زاینده رود بیان نمودند .

سپس سرکار خانم نظری فرآیند کلی بیمه تامین اجتماعی و امور مالیاتی را بیان نموده  و با تو جه به اشراف کلی به مباحث فوق و وجود مشکلات  عدیده کارگزاران ،راه کارهای قانونی در جهت حل  مسائل ارائه نمودند

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید