جلسه شورای معاونین مجتمع شیمیائی آبیک

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی  مجتمع شیمیائی آبیک : جلسه شورای معاونین این مجتمع با حضور مدیر و معاون مالی اداری و معاون بازرگانی و مسئول حراست مجتمع شیمیائی آبیک امروز در دفتر مدیریت این مجتمع بمنظور هماهنگی بیشتر امور جاری و ساختار تشکیلاتی مجتمع برگزار گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید