آگهی مزایده عمومی جهت فروش شلتوک برنج خزر فاقد قوه نامیه

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان از چاپ و انتشار آگهی مزایده عمومی جهت فروش شلتوک برنج خزر فاقد قوه نامیه استاندارد خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گیلان ؛

صالح محمدی  با اعلام این خبر گفت: آگهی مزایده عمومی مرحله دوم در روزنامه معین چاپ شده و براساس محتوای آگهی و همچنین شرایط مزایده  از بین شرکت کنندگان در مزایده برنده طی فرآیند قانونی انتخاب و معرفی خواهد شد. ضمنا آگهی روزنامه پیوست میباشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید