بازدید مدیر امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی از شرکت خدمات حمایتی استان مرکزی

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی،

مدیر امور ماشین آلات ضمن بازدید، در خصوص فروش ادوات و ماشین های کشاورزی و همچنین استفاده از سامانه های بوجاری استان از طریق همکاری با بخش خصوصی، با مدیر و همکاران استانی، تبادل نظر بعمل آورد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید