برگزاری مناقصه بارگیری ،حمل و تخلیه انواع نهاده های کشاورزی استان لرستان

به گزارش رابط روابط عمومی کمیسیون معاملات،

هم اکنون مناقصه بارگیری ،حمل و تخلیه 14 هزار تن انواع نهاده های کشاورزی در خدمات حمایتی کشاورزی استان لرستان از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید