ابلاغ بودجه جاری فروردین ماه سال 1398 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت طرح و برنامه شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

تخصیص اعتبار جاری حقوق و مزایا و همچنین اضافه کار و ماموریت استانها و ستاد در فروردین ماه سال 1398 با همکاری مدیران و کارشناسان اداره بودجه واحد معاونت برنامه ریزی و فن آوری اطلاعات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی صورت پذیرفت.

اصلاحیه بودجه سال 1397 به امضا کارشناسان سازمان برنامه و بودجه رسیده است و در انتظار تاییدیه مجمع عمومی ( وزیر کشاورزی _ وزیر دارایی و وزیر دادگستری ) می باشد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید