كارگاه آموزشی ويژه كشاورزان و بهره برداران در تبريز

به گزارش روابط عمومی شركت خدمات حمايتي استان آذربايجانشرقی:

به منظور آموزش كشاورزان و بهره برداران و ترویج مصرف بهینه  نهاده های كشاورزی و اطلاع رسانی از افتتاح سامانه ارتباط تلفن گویای 1559 در راستای اهداف و  برنامه های شركت  ، یك دوره كلاس آموزشی با حضور آقای مهندس عابدی پریخانی رئیس بخش ثبت گواهی بذر مركز تحقیقات استان و 30 نفر از كشاورزان پیشرو و تولید كنندگان بذر طرف قرارداد شركت از ساعت 11 لغایت 30/12 دردفترمدیریت برگزار گردید. ابتدا جناب آقای مهندس باقریان مدیرشركت ضمن خوشامدگویی و  تقدیر و تشكر از تولید كننندگان عرصه جهاد اقتصادی با اشاره بمیزان حدود 600 هزار تن گندم تولیدی در سال زراعی95- 94  گفتند خدمات حمایتی كشاورزی یك شركت دولتی بوده و به دنبال منافع و سود نمی باشد هدفش ارائه خدمات و  افزایش محصولات تولید و اصلاح بذورو ارتقاء كیفیت نهاده های توزیعی می باشد درادامه از اهداف عالیه سامانه تلفن گویای 1559 باشگاه كشاورزان ودر باره خدمات ویژه آن مطالبی ارائه نمودند سپس جناب آقای مهندس عابدی پریخانی كشاورزان حاضر در جلسه را مورد خطاب قرار دادند و گفتند لزوم كنترل مزارع و بكارگیری توصیه های فنی  كارشناسان موسسه مركز تحقیقات و  شركت را در بالا بردن راندمان و كیفیت محصولات خود جدی بگیرید  و یكپارچه سازی قطعات كوچك باعث  سهولت در كاشت و داشت و استفاده بهینه  از مكانیزاسیون كشاورزی و  موجب افزایش راندمان تولید خواهد بود .  اقای مهندس عابدی ضمن احصائ  ارقام مختلف  بذور توصیه های مهم كه در مراحل  كشت گندم و  مدیریت مزارع  وجود دارد ، مطالبی مبسوطی  ارائه و از زحمات كشاورزان و تولید كنندگان طرف قرارداد كه باعث افزایش تولید گندم درسال  زراعی شده اند ، تقدیر و تشكر نموده و در خاتمه به سوالات مطروحه پاسخ دادند .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید