نمونه برداری از محموله ۲۰۰ تنی کود سولفات پتاسیم تولید داخل

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمانشاهT
در مورخ۹۸/۱/۲۷باحضور کارگروه کنترل کیفیت استان  از مقدار۴۰۰ تن کود سولفات پتاسیم تولید داخل در محل انبار سازمانی استان نمونه برداری  وپلمب  وضمن تنظیم صورتجلسه نمونه به آزمایشگاه ارسال شد. حمایت از تولید کنندگان توانمند داخل که دارای محصول با کیفیت استاندارد هستند از اولویت های کاری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی است.

.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید