صرفه جویی در هزینه حمل و کارمزدها

به گزارش رئیس اداره بازرگانی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

 شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در سال 1397 به دلیل محدودیت منابع و به منظور صرفه جویی اقدام به فروش مستقیم کود به کشاورزان نموده که مبلغی در حود 457 میلیون ریال صرفه جویی از محل کارمزد و همچنین مبلغ 670 میلیون ریال نیز از محل حمل مستقیم به انبارهای کارگزار صرفه جویی در هزینه حمل نموده است .     

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید