کیسه گیری کودهای اوره فله ارسالی از بندر عباس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

به عنایت به ارسال کود اوره فله از محموله کشـتی بهـدخت 7 ( تولیدات پتروشـیمی پردیس) مبداء بندرعباس به انبارهای این مدیریت، عملیات کیسه گیری،‌ توزین، درب دوزی و صفافی کودهای مذکور آغاز و همزمان بین متقاضیان توزیع می گردد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید