صرفه جویی در منابع و مصارف در دستور کار استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز،

با عنایت به رهنمود مدیرعامل محترم و عضو هیات مدیره در شورای هماهنگی مدیران مبنی بر محدودیت منابع، ‌این استان به منظور مدیریت و صرفه جویی منابع و مصارف فروش مستقیم کود به کشاورز و ارسال مستقیم کود به انبارهای کارگزاران که موجب صرفه جویی در پرداخت کارمزد و صرفه جویی در هزینه حمل و تخلیه و بارگیری می گردد،‌ هماهنند سنوات گذشته در دستور کار خود قرار داده است .      

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید