جلسه شورای فرهنگی با حضور رئیس سازمان و نماینده ولی فقیه در سازمان جهاد کشاورزی و مدیریتهای تابعه برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایحان غربی،

در این جلسه مسائل فرهنگی سازمان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این جلسه مدیر شرکت خدمات حمایتی استان بعنوان عضو شورای فرهنگی سازمان جهاد کشاورزی در سال ۹۸ بمدت یکسال منصوب گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید