جلسه مدیران شمال وجنوب استان کرمان بامدیرکل تامین اجتماعی استان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان کرمان،
مدیران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شمال وجنوب استان کرمان درتاریخ ۹٨/۰۱/۲۷ با مدیرکل تامین اجتماعی استان کرمان جلسه ای درخصوص معافیت و تسهیل در روند صدور مفاصا حساب کارگزارن برگزارنمودند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید