مناقصه عملیات تخلیه و کیسه گیری

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی،

هم اکنون در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان سیستان و بلوچستان اولین مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تخلیه از کشتی و کیسه گیری سال جاری به مقدار   65 هزار تن کود شیمیایی  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در حال برگزاری می باشد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید