مناقصه عمومی امور حفاظت فیزیکی در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از چاپ و انتشار آگهی مناقصه عمومی جهت انجام امور حفاظت فیزیکی برای سال 98 در این استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ؛

مجید سلطانی با اعلام این خبر گفت: آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای در دو نوبت در دو روزنامه محلی فجر خزر و حرف مازندران چاپ شده و براساس محتوای آگهی و همچنین شرایط مناقصه از بین شرکت کنندگان در مناقصه شرکت پیمانکار طی فرآیند قانونی انتخاب و معرفی خواهد شد./ی

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید