با حضور جناب آقای مهندس ملازاده،

همايش آموزشی بذر كلزا در قزوين برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی به نقل از جناب مهندس تبسمی، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان قزوين:

دوره آموزشی (همایش) بذر کلزا در مرکز آموزش جهاد کشاورزی استان با حضور جناب آقای مهندس ملازاده معاون محترم فنی و تولیدی شرکت خدمات حمايتي كشاورزي، ریاست محترم سـازمان جهاد کشاورزی استان قزوين، مدير محترم شركت خدمات حمايتی كشاورزی استان و کلیه معاونین و مدیـریت های جهـاد کشاورزی و مسئولین مراکز خـدمات و کارشناسان پهنه ها و کارگزاران استان و کشاورزان پيشرو برگزار گرديد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید