همایش آموزشی ترویجی سبد کودی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران،

همایش آموزشی ترویجی سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با حضور تعدادی از تولیدکنندگان طرف قرارداد کود در سطح کشور در تاریخ 98/2/3 از ساعت 8 لغایت 13 درهتل نوید شهرستان ساری برگزار میگردد لذا حضور جنابعالی بهمراه کارشناسان مرتبط در این همایش موجب امتنان خواهد بود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید